top of page

Belangrijke informatie!

Jouw welzijn en gezondheid is van groot belang, ook als je komt sporten bij Serbatoio.

Gelieve de voorzorgsmaatregelen en voorwaarden waar iedereen zich moet aan houden goed door te nemen!


- Bij het binnenkomen is het verplicht gebruik te maken van het desinfecterend middel of handen te wassen met zeep.
- Verplicht gebruik eigen handdoek op de toestellen.
- Desinfecteer de apparatuur en het los materiaal na gebruik.

- Wie ziek is, ziekteverschijnselen vertoont, de afgelopen 72 uur ziek was of een huisgenoot heeft die ziek is, blijft thuis.
- De drankautomaat staat ter beschikking. Lege drinkflessen en eigen afval worden terug meegenomen naar huis.

 

Deze richtlijnen kunnen ten alle tijden aangepast worden naargelang de situatie.
Bedankt voor jullie begrip.

Sportieve groeten
Team Serbatoio

P.S.: We hebben de looptijd van je abonnement verlengd ter compensatie voor de sluiting.
Coronasluiting 1 = 88 dagen
Coronasluiting 2 = 223 dagen

bottom of page