Kleuterdans

Rollen, kruipen, stappen, lopen, springen, vallen en weer opstaan … Welkom in de wereld van de kleuter. Op driejarige leeftijd beginnen kinderen aan de ontdekkingstocht van hun omgeving. De lessen kleuterdans spelen hier gretig op in. Op hun favoriete muziek worden de kleuters gestimuleerd om hun bewegingsmogelijkheden te ontwikkelen. Al zingend en dansend ontdekken ze hun lichaam, emoties en de ruimte waarin ze zich bevinden. Korte bewegingsopdrachten worden aangebracht vanuit verhaaltjes, voorwerpen of vanuit de fantasie van de kinderen.

 

Predans

In deze lessen worden kinderen op een speelse en creatieve manier ingedompeld in de danswereld. Nog meer dan tijdens de lessen peuterdans wordt hier gewerkt aan ritme, beweging, concentratie en creativiteit.  Kleuterdans is niet alleen leuk, het draagt ook bij tot de motorische ontwikkeling van het kind. Het doel van deze lessen is om via spel en muziek kinderen het plezier van bewegen en dansen te laten ervaren.

 

Jazzkids

In deze lessen wordt er overgegaan naar een meer dansante vorming.  Niet alleen de ritmische en muzische vorming worden verbeterd, maar ook de technische bedrevenheid, de basistechniek van de dans wordt aangeleerd.

 

Jazzdans

Jazzdans is een bewegingsvorm geïnspireerd door de hedendaagse muziek.  Funk, Hip-Hop, R&B, Soul,  jazz hebben de authentieke jazzdans nieuwe impulsen gegeven. (dansen zoals op video-clip met verschillende stijlen).

Een Jazzdansles bestaat uit twee delen: in het eerste deel worden de technieken aangeleerd en ingeoefend waardoor men een technisch vaardiger danser wordt.  In het tweede deel wordt de techniek toegepast in diverse danscombinaties.

 

Showdance

Speelt in op de tendensen van de hedendaagse popcultuur. Dansdiscipline zoals Hip-Hop, streetdance en funky jazz wisselen elkaar af in een zeer gevarieerd lesgeheel.
Dit is de selectie van de beste dansers en danseressen.  Ze verzorgen tevens demonstraties en optredens.

 

Musical

Musical is een vorm van theater die muziek, liedjes, gesproken dialogen en dans combineert. Deze vorm, hoe wij ze kennen, is ontstaan in Amerika en bekend geraakt door de films met sterren zoals; Gene Kelly, Judy Garland en Fred Astaire.

Tijdens de les wordt er vooral gewerkt aan twee grote steunpilaren, dans en expressie. Doormiddel van leuke toneeloefeningen, leren de leerlingen op de juiste manier en op het juiste moment gebruik te maken van de verschillende gevoelens. Daarnaast leren we deze dan toepassen in een choreografie die we tijdens de les aanleren en werken we aan verschillende thema’s. Dit allemaal met oudere en hedendaagse musicals.

 

Ballet

Men zegt wel eens dat ballet geen sport is, maar een discipline. In deze les leren we meester te zijn van onze benen, gedurende een half uur aan de barre (op klassieke muziek) en vervolgens oefenen we onze lenigheid in choreografieën (op moderne muziek, in het kader van de show). In de balletles worden technieken aangeleerd die voor elke andere dansdiscipline een goede basis vormen.

 

Pointes

In de pointlessen beoefenen we dezelfde passen als in de demi-pointlessen, maar dan óp de tenen. We leren onszelf een mooie houding te geven met en zonder barre. Het laatste halfuur werken we aan choreografieën op de pointes. 

 

Hip Hop

Hip-hop is een energieke, rythmische dansstijl met veel voetenwerk, heupbewegingen en grondstukken. Zowel soepel bewegen, controle over het lichaam en gevoel voor muziek zijn belangrijk. In deze les komen verschillende hip hopstijlen aan bod zoals new style, ragga, house dance, ... .

Hedendaagse dans

Hedendaagse dans is een podiumdans zonder vaststaand bewegingsvocabulaire. Bij de moderne dans dient het lichaam als expressie- en communicatiemiddel.

G-dans

G-dans is dans voor kinderen en jongeren met een lichte tot matige mentale handicap.

We willen de nadruk leggen op: een leuke danservaring, het verbeteren van de motoriek, het opbouwen van de conditie, aangepaste oefeningen, individuele aandacht, ...

Stijldansen

 

Stijldansen is een sport of ontspanning waarin volgens tamelijk strakke regels in paren bij een stijl behorende figuren gedanst worden, op de specifiek daarbij behorende muziek.

 

Buikdans

Buikdans draait om het verhogen van het zelfbewustzijn en het lichamelijk bewustzijn, en daarmee ook van het zelfvertrouwen. Het is een elegante dans die geschikt is voor ieder type vrouw, ongeacht haar kledingmaat en lichaamsvormen.